Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Information för registrerade användare och besökare

Dina personuppgifter är viktiga för oss

Business Sweden tar integritet på största allvar och använder uppgifter som kan identifiera enskilda individer (nedan ”Personuppgifter”) endast i enlighet med vår Integritetspolicy. Denna informationstext riktar sig till registrerade användare och besökare på Business Sweden webbplatser, med tillhörande undersajter/kampanjsidor.

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som användare anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparant och lagligt sätt. Syftet med denna information är att ge dig mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och prenumererar på våra tjänster.

Vem som ansvarar för dina personuppgifter

När du skapar ett konto och använder våra webbplatser och appar är det Business Sweden AB som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

Varifrån dina personuppgifter kommer

De flesta personuppgifter vi fått har du själv gett till oss, exempelvis uppgifter du lämnar när du anmäler dig till en tjänst, eller uppdaterar dina uppgifter i samband med att du laddar ner rapporter eller tar emot/svarar på ett e-postutskick eller anmäler dig till ett seminarium, event eller delegationsresa. Exempel på sådana personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, såsom e-postadress, mobiltelefonnummer, arbetstelefon, för -och efternamn.

Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du läser rapporter på vår webbplats, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks- och trafik- och kommunikationsdata. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan vi inte kan erbjuda dig de tjänster som ingår i vårt erbjudande. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande. Vi kommer också att vara tydliga när leveransen av en viss tjänst kräver ditt samtycke.

Vilka vi kan dela dina personuppgifter med

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag som utför tjänster på uppdrag av oss. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi informerat dig om.
Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken laglig grund.

Vi hanterar ditt användarkonto för att:

 • Skapa och administrera ditt användarkonto
 • Kunna rikta utskick till dig baserat på hur du utnyttjat våra tjänster
 • Leverera de tjänster du begärt

Laglig grund: Intresseavvägning, varvid det är viktigt för oss för att fullgöra det avtal vi har med dig för ditt användarkonto.

Ta fram och marknadsföra riktade utskick, via olika digitala kanaler (sms, push-notiser, e-post) till registrerade användare baserat på:

 • Uttryckt intresse
 • Webbhistorik
 • Nedladdning av rapporter
 • Deltagande i events

Laglig grund: För att fullgöra avtal med dig som registrerad användare hos Business Sweden.

Ta fram och marknadsföra riktade utskick till besökare i våra digitala kanaler (sms, push-notiser, e-post) baserat på: 

 • Uttryckt intresse
 • Webbhistorik
 • Nedladdning av rapporter
 • Deltagande i events

Laglig grund: Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling i samband med att  vi levererar den tjänst du lämnade kontaktuppgifter för.

För att fullgöra beställningar av tjänster från våra besökare exempelvis nerladdning av rapporter.

Laglig grund: Vårt berättigade intresse för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag. Samtycke genom entydigt bekräftande handling, exempelvis när du begär att få ta del av en viss rapport.

Inbjudan, administration och genomförande av olika event och delegationsresor i egen regi eller i samarbete med våra partners:

 • Upprätta deltagarlistor
 • Kommunicera med deltagare i en delegationsresa exempelvis bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar

Laglig grund: Samtycke genom entydigt bekräftande handling, exempelvis att du anmäler dig till ett event eller till en delegationsresa.

Genomföra olika kundmätningar för att följa upp effekterna av våra insatser exempelvis i form av nöjdhetsmätningar och specifika undersökningar exempelvis efter genomförande av ett event.

Laglig grund: Samtycke genom entydigt bekräftande handling när du väljer att genomföra en undersökning.

För att kunna hantera rådgivningstjänster och andra typer av frågor:

 • Besvara frågor
 • Ge råd vid utlandsetableringar

Laglig grund: Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att inom ramen för vårt uppdrag tillhandahålla effektiv rådgivning som en del av vårt uppdrag.

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning

 • Vi använder också dina transaktioner för vår bokföring och redovisning

Laglig grund: För att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är aktiv som registrerad användare och besökare eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.  
I marknadsföringssyfte används inte personuppgifter som är äldre än två år om du inte är en aktiv kund.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som kund eller  registrerad användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

Vem du kontaktar

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta kundservice via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.
Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Det går även bra att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. 

Business Sweden AB
Kundtjänst
World Trade Center
Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm
Telefon: 08-588 660 00