Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Utförsel till andra EU-länder

EU:s inre marknad medför att det i princip råder fri rörlighet för varor och tjänster mellan medlemsländerna. Det finns dock vissa saker att vara uppmärksam på.

Alla leveranser av varor från Sverige till EU:s tullområde och skatteområde kan ske utan tullkontroller. Vid leveranserna behöver varken importören eller exportören betala någon tull eller andra införselavgifter. Sådana leveranser kan ske utan att den svenske leverantören behöver lämna en exportdeklaration till Tullverket. Varorna behöver inte heller anmälas till någon tullmyndighet i EU, vare sig i de EU-länder som transporten passerar eller i det EU-land där mottagaren finns. Vad beträffar handelsfaktura, se under rubriken "Dokumentkrav".

Observera dock att ovanstående gäller för varor som är i fri omsättning inom EU. Det gäller inte för till exempel varor som har kommit från land utanför EU och som inte har förtullats. Om varor inte är i fri omsättning i EU måste varorna transiteras inom EU. För att varorna ska få omsättas fritt måste de förtullas in i EU.

Bland annat Åland och Kanarieöarna tillhör EU:s tullområde men inte EU:s skatteområde. Vid utförsel till sådana områden och länder ska en exportdeklaration lämnas in. Information om exportdeklaration finns att läsa om i avsnittet om "Export till länder utanför EU".

För en del varor gäller vissa restriktioner vid leveranser till andra EU-länder, till exempel krav på tillstånd. Restriktionerna får dock inte ge upphov till gränskontroller, se under rubriken utförselrestriktioner till vänster. Läs även om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen här och här.

När det gäller redovisning av internhandeln, läs avsnittet om intrastat i vänsterspalten.

När det gäller mervärdesskatt (moms) inom EU, läs mer om detta i vänsterspalten. 

EU:s 28 medlemsländer

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern*
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Storbritannien
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

OBS! Endast den grekcypriotiska delen av Cypern ingår i EU. Den turkcypriotiska delen av Cypern står utanför EU.

Länder tillhörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES 

 • Samtliga EU:s medlemsländer ovan.
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge