Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Brasilien

en bild
Brasilien är idag världens nionde största ekonomi. Med 200 miljoner invånare och en landmassa i storlek med Europa är det världens femte största land sett till både befolkning och yta. Omåttliga och diversifierade naturrikedomar inom allt från olja- och gas, mineraler och innehav av världens största odlingsbara arealer, samt framväxt av världsklass industrier inom bland annat jordbruk- och flygplantillverkningssektorn gör Brasilien till en viktig aktör på världsmarknaden.

Brasiliens stora inhemska marknad har attraherat internationella företag under flera decennier. Det finns över 200 svenska företag etablerade i landet antigen med brasilianskt dotterbolag eller lokala distributörer och/eller partners. Landet är dock känt för att ha ett protektionistiskt förhållningssätt och för att upprätthålla höga importtullar för i stort sätt de flesta handelsvaror. Tillsammans med Argentina, Paraguay, Uruguay och Venezuela ingår Brasilien i Mercosurs tullunion som har som målsättning att främja handel och varuflöde av både arbetskraft och kapital mellan länderna. Brasilien är därför många gånger centrum för multinationella företag som är verksamma i hela Sydamerika.

Det strategiska partnerskapet mellan Brasilien och Sverige stärktes nyligen genom Gripen-avtalet. Förvärvet av Gripen är ett ramverk för ett partnerskap som kommer att pågå i mer än 30 år och som redan lett till ett utökat samarbete på ett antal nyckelområden. Brasilien har en väletablerad industri där bil och verkstad, gruv, jordbruk, livsmedel, papper och pappersmassa är några exempel. Hälsossektorn är en bransch som visat sig särskilt intressant för svenska företag de senaste åren, detta i takt med ökade investeringar i bl.a. medicinteknisk utrustning inom Brasiliens offentliga och privata sjukvårdssystem.

Kontoret i Sao Paulo är Business Swedens största i Sydamerika. Vi erbjuder ett brett nätverk, god lokalkännedom och en komplett tjänsteportfölj för att hjälpa svenska företag i olika stadier av sin marknadsetablering - allt från mindre exportaffärer till större investeringar för lokal närvaro och fullskalig produktion inom landets gränser. Vi genomför även riktade satsningar mot prioriterade och strategiskt viktiga branscher, detta för att främja svenska affärsintressen och ta tillvara på de affärsmöjligheter som identifierats och uppstår vid nyinvesteringar eller lagförändringar i landet.

Case

Visa fler case
en bild

Andreas Rentner

Trade Commissioner São Paulo Trade Commissioner, São Paulo
+55 11 99163 1116

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.